UFC Fight Night 60

Henderson x Thatch - Picks

PICK vs. OPPONENT

Thatch vs. Henderson
Holloway vs. Miller
Magny vs. Kunimoto
Kelly vs. Walsh
Lentz vs. Makashvili
Escudero vs. Lima
Elliott vs. Makovsky

PARLAY: $50

Henderson (+116)
Kunimoto (+495)

to win $237